ALEMDAR MUSTAFA PAŞA

Alemdar Mustafa Paşa ( Bayraktar Mustafa Paşa olarak da bilinir. (d. 1765, Hotin – ö. 15/16 Kasım 1808, İstanbul). Osmanlı sadrazamı.

Alemdar Mustafa PaşaIV. Mustafa‘yı tahttan indirerek yerine, II. Mahmud‘u geçirmiş, Sened-e İttifak’ın hazırlanmasına öncülük etmişti.

Yeniçeri Ocağı’ndan Rusçuklu (bugün Ruse) Hacı Hasan Ağa’nın oğluydu. Genç yaşta Yeniçeri Ocağı’nın 42. ortasına yazıldı. Sonradan Rusçuk ayanından Tırnova (bugün Veliko Tırnovo) voyvodası Tirsiniklioğlu İsmail Ağa’nın hizmetine girdi. O ölünce Rusçuk alanı oldu (1806). Aynı yıl Rus ordularını Silistre önlerinde durdurdu. Bu başarısından ötürü 1807’de vezirliğe, Silistre beylerbeyliğine ve Tuna seraskerliğine atandı. Okuryazar değildi, ama yenilik yanlısı bir devlet adamıydı; III. Selim‘in özellikle orduda yenileşmeyi amaçlayan reformlarını destekledi Mayıs 1807’de Kabakçı Mustafa Ayaklanmasıyla tahttan indirilen III. Selim’i yeniden tahta çıkarmak için Kabakçı Mustafa’yı öldürterek olası bir direnişi önledi. Kısa sürede İstanbul’u denetimi atına aldı. 28 Temmuz 1808’de  Babıali’yi basarak sadaret mührünü aldı ve saraya girdi. III. Selim öldürüldüğü için, ayaklanma sırasında padişahlığa getirilerek ayaklanmacıları bırakmış olan IV. Mustafa’nın yerine II. Mahmud’u geçirdi.

III. Selim’in katillerini şiddetle cezalandırarak İstanbul’da düzeni kısa sürede sağladı. Daha sonra Anadolu ve Rumeli’de bağımsız birer güç durumuna gelen ayanı İstanbul’a çağırarak Sened-i İttifak adlı belgeyi düzenledi. Alemdar Mustafa Paşa2Zamanla sert önlemlere başvurması ve esamelerin satışını yasaklaması yeniçerilerle halk arasında hoşnutsuzluğa yol açtı. Öbür yandan II. Mahmud da Sened-i İttifak’la hükümdarlık haklarını paylaşmak durumunda kaldığından Alemdar’a tepti duyuyordu. Alemdar Mustafa Paşa kısa sürede bütün desteklerini yitirdi. Kasım 1808’de konağının ayaklanan yeniçerilerce basılması sırasında konağın cephaneliğini ateşe vererek öldü.

Kaynak: AnaBritannica

Derleyen: Aslıhan İ.

Alemdar Olayı

628 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *