Osmanlı Padişahları ve Sadrazamları

Osmanlı Padişahları ve Sadrazamları

I. Osman

 1. 391749-3-4-cfe3b[1]Alaüddin Paşa (İlk sadrazam)
 2. Gündüz Alp (İnönü Beyi)
 3. Hasan Alp (Yarhisar Beyi)
 4. Turgut Alp (İnegöl Beyi)
 5. Konur Alp
 6. Abdurrahman Gazi
 7. Samsa Çavuş
 8. Köse Mihal Gazi
 9. Yutulmuş Birader
 10. Ak Temür (Osman Gazi’nin torunudur)
 11. Karamürsel
 12. Akçakoca
 13. Saltuk Alp
 14. Taz Ali
 15. Akbaş
 16. Mahmut Alp
 17. Karaoğlan
 18. Kara Tekin
 19. Candarlı Mevlana Kara Halil
 20. Aydoğdu

Orhan Bey

 1. Alaüddin Paşa
 2. Süleyman Paşa
 3. Mahmutoğlu Nizamüddin Paşa
 4. Hacı Paşa
 5. Sinanüddin Yusuf Paşa

I.MURAT-MURAT HÜDAVENDİĞAR(1362-1389)

 1. Sinanüddin Yusuf Paşa
 2. Çandarlı Kara Halil Hayreddin
 3. Çandarlı Ali Paşa

I.BAYEZİD-YILDIRIM BAYEZİD(1389-1402)

 1. Çandarlı Ali Paşa

I.MEHMET-ÇELEBİ MEHMET(1413-1421)

 1. Osmancıklı İmam-zade Halil Paşa
 2. Çandarlı İbrahim Paşa
 3. Amasyalı Bayezid Paşa

II.MURAT(1421-1451)

 1. Amasyalı Bayezid Paşa
 2. Çandarlı İbrahim Paşa
 3. Amasyalı Hızır Danişmendoğlu Koca Mehmed Nizamüddin Paşa
 4. Çandarlı Halil Paşa

 

YÜKSELME DÖNEMİ(1453-1579)

 

II.MEHMET-FATİH SULTAN MEHMET(1451-1481)

Uyarı:  II.Mahmet “Avni Mahlası” ile şiirler yazmıştır.

 1. Çandarlı Halil Paşa
 2. Mahmud Paşa
 3. Uyarı: Veli Mahmut Paşa devşirme kökenli ilk Osmanlı Sadrazamıdır.
 4. Rum Mehmed Paşa
 5. İshak Paşa
 6. Gedik Ahmed Paşa
 7. Karamani Mehmed Paşa

II.BAYEZİD(1481-1512)

 1. İshak Paşa
 2. Davud Paşa
 3. Hersekzade Ahmed Paşa
 4. Çandarlı İbrahim Paşa
 5. Mesih Paşa
 6. Hadım Ali Paşa
 7. Koca Mustafa Paşa

I.SELİM-YAVUZ SULTAN SELİM(1512-1520)

Uyarı: Yavuz Sultan Selim “Selimi ” Mahlası ile şiirler yazmıştır.

 1. Koca Mustafa Paşa
 2. Hersekzade Ahmed Paşa
 3. Dukakinoğlu Ahmed Paşa
 4. Hadım Sinan Paşa
 5. Yunus Paşa
 6. Piri Mehmed Paşa

I.SÜLEYMAN-KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN(1520-1566)

Uyarı: Kanuni Sultan Süleyman “Muhibbi” mahlası ile şiirler yazmıştır.En uzun tahtta kalan padişahtır.46 yıl Padişahlık yaptı.

 1. Piri Mehmed Paşa
 2. İbrahim Paşa
 3. Ayas Mehmed Paşa
 4. Lütfi Paşa
 5. Hadım Süleyman Paşa
 6. Rüstem Paşa
 7. Kara Ahmed Paşa
 8. Semiz Ali Paşa
 9. LALA MUSTAFA PAŞA
 10. Sokullu Mehmed Paşa

Uyarı: Sokullu Mehmet Paşa Kanuni,II.Selim ve III.Murat dönemlerinde Sadrazamlık Yaptı.

II.SELİM-SARI SELİM(1566-1574)

 1. Sokullu Mehmed Paşa

III.MURAT(1574-1595)

 1. Sokullu Mehmed Paşa

DURAKLAMA DÖNEMİ(1579-1699)

 

III.MURAT(1574-1595)

 1. Sokullu Mehmed Paşa(üç padişah döneminde Sadrazamlık yaptı)
 2. Semiz Ahmed Paşa
 3. Lala Mustafa Paşa
 4. Koca Sinan Paşa
 5. Kanijeli Siyavuş Paşa
 6. Özdemiroğlu Osman Paşa
 7. Mesih Paşa
 8. Ferhad Paşa

III.MEHMET(1595-1603)

 1. Ferhad Paşa
 2. Koca Sinan Paşa
 3. Lala Mehmed Paşa
 4. Damad İbrahim Paşa
 5. Cığala-zade Sinan Paşa
 6. Tiryaki Hasan Paşa
 7. Cerrah Mehmed Paşa
 8. Yemişçi Hasan Paşa

I.AHMET(1603-1617)

 1. Malkoç Ali Paşa
 2. Lala Mehmed Paşa
 3. Derviş Mehmed Paşa
 4. Kuyucu Murad Paşa
 5. Nasuh Paşa
 6. Öküz Mehmed Paşa
 7. Kayserili Halil Paşa

II.OSMAN(1618-1622)

 1. Kayserili Halil Paşa
 2. Kara Mehmed Paşa
 3. Güzelce Ali Paşa
 4. Ohrili Hüseyin Paşa
 5. Dilaver Paşa

IV.MURAT(1622-1640)

 1. Kemankeş Kara Ali Paşa
 2. Çerkes Hasan Paşa
 3. Müezzinzade Hafız Ahmed Paşa
 4. Kayserili Halil Paşa
 5. Hüsrev Paşa
 6. Topal Recep Paşa
 7. ABAZA MEHMED PAŞA
 8. Tabanı Yassı Mehmed Paşa
 9. Bayram Paşa
 10. Tayyar Mehmed Paşa
 11. Kemankeş Kara Mustafa Paşa

SULTAN İBRAHİM(1640-1648)

 1. Kemankeş Kara Mustafa Paşa
 2. Civan Kapıcıbaşı Sultanzade Semin Mehmed Paşa
 3. Salih Paşa
 4. Kara Musa Paşa
 5. Hezarpare Ahmed Paşa
 6. Mehmed Paşa

IV.MEHMET(1648-1687)

Uyarı: IV.Mehmte Dönemin de Köprülü ailesinden üç Sadrazam görev yaptı.Bunlar Köprülü Mehmet Paşa,Köprülü Fazıl Ahmet Paşa,Köprülü Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’dır. 1656-1683 Tarihleri arasına köprülüler dönemi denilir.Köprülü ailesi altı Sadrazam yetiştirmiştir.

 1. Sofu Mehmed Paşa
 2. Kara Murad Paşa
 3. Melek Ahmed Paşa
 4. Siyavuş Paşa
 5. Gürcü Mehmed Paşa
 6. Tarhuncu Ahmed Paşa
 7. Derviş Mehmed Paşa
 8. İpşir Mustafa Paşa
 9. Süleyman Paşa
 10. Deli Hüseyin Paşa
 11. Zurnazen Mustafa Paşa
 12. Boynueğri Mehmed Paşa
 13. Köprülü Mehmed Paşa
 14. Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa
 15. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
 16. Kara İbrahim Paşa
 17. Sarı Süleyman Paşa
 18. Siyavuş Paşa

II.SÜLEYMAN(1687-1691)

 1. Siyavuş Paşa
 2. Nişancı Mehmed Paşa
 3. Bekri Mustafa Paşa
 4. Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa

II.AHMET(1691-1697)

 1. Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa
 2. Arabacı Ali Paşa
 3. Çalık Ali Paşa
 4. Bozoklu Bıyıklı Mustafa Paşa
 5. Sürmeli Ali Paşa

II.MUSTAFA(1697-1703)

 1. Sürmeli Ali Paşa
 2. Elmas Mehmed Paşa
 3. Amcazade Hüseyin Paşa

DURAKLAMA DÖNEMİ(1699-1792)

II.MUSTAFA(1697-1703)

 1. Amcazade Hüseyin Paşa(Köprülü ailesindendir)
 2. Daltaban Mustafa Paşa
 3. Rami Mehmed Paşa

III.AHMET(1703-1730)

 1. Kavanoz Nişancı Ali Paşa
 2. Enişte Hasan Paşa
 3. Kalaylıkoz Ahmede Paşa
 4. Baltacı Mehmed Paşa
 5. Çorlulu Ali Paşa
 6. Köprülü-zade Damad Numan Paşa
 7. Baltacı Mehmed Paşa
 8. Ağa Yusuf Paşa
 9. Silahdar Süleyman Paşa
 10. Hacı Halil Paşa
 11. Nişancı Mehmed Paşa
 12. NEVŞEHİRLİ DAMAD İBRAHİM PAŞA

I.MAHMUT(1730-1754)

 1. Damad Mehmed Paşa
 2. Kabakulak İbrahim Paşa
 3. Topal Osman Paşa
 4. Hekimoğlu Ali Paşa
 5. Gürcü İsmail Paşa
 6. Seyyid Mehmed Paşa
 7. Muhsin-zade Abdullah Paşa
 8. Yeğen Mehmed Paşa
 9. Hacı İvaz Mehmed Paşa
 10. Nişancı Hacı Ahmed Paşa
 11. Hekimoğlu Ali Paşa
 12. Seyyid Hasan Paşa
 13. Tiryaki Hacı Mehmed Paşa
 14. Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa
 15. Mehmed Emin Paşa
 16. Bahir Mustafa Paşa

III.OSMAN(1754-1757)

 1. Bahir Mustafa Paşa
 2. Hekimoğlu Ali Paşa
 3. Başdefterdar Naili Abdullah Paşa
 4. Bıyıklı Ali Paşa
 5. Mehmed Said Paşa
 6. Bahir Mustafa Paşa
 7. Koca Ragıp Mehmed Paşa

III.MUSTAFA(1757-1774)

 1. Koca Ragıp Mehmed Paşa
 2. Hamza Hamid Paşa
 3. Bahir Mustafa Paşa
 4. Muhsin-zade Mehmed Paşa
 5. Hamza Mahir Paşa
 6. Hacı Mehmed Emin Paşa
 7. Moldovancı Ali Paşa
 8. İvaz-zade Halil Paşa
 9. Silahdar Mehmed Paşa
 10. Muhsin-zade Mehmed Paşa

I.ABDÜLHAMİD(1774-1789)

 1. Muhsin-zade Mehmed Paşa
 2. İzzet Mehmed Paşa
 3. Derviş Mehmed Paşa
 4. Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa
 5. Kalafat Mehmed Paşa
 6. Seyyid Mehmed Paşa
 7. İzzet Mehmed Paşa
 8. Hacı Yeğen Mehmet Paşa
 9. Halil Hamid Paşa
 10. Şahin Ali Paşa
 11. Koca Yusuf Paşa

III.SELİM(1789-1807)

 1. Koca Yusuf Paşa
 2. Meyyit Hasan Paşa
 3. Gazi Hasan Paşa
 4. Çelebizade Şerif Hasan Paşa
 5. Koca Yusuf Paşa

 

GERİLEME DÖNEMİ(1792-1878)

 

III.SELİM(1789-1807)

 1. Damat Melek Mehmed Paşa
 2. İzzet Mehmed Paşa
 3. Yusuf Ziyaüddin Paşa
 4. Hafız İsmail Paşa
 5. İbrahim Hilmi Paşa

IV.MUSTFA(1807-1808)

 1. İbrahim Hilmi Paşa
 2. Çelebi Mustafa Paşa

II.MAHMUT(1808-1839)

 1. Alemdar Mustafa Paşa
 2. Memiş Paşa
 3. Yusuf Ziyaüddin Paşa
 4. Laz Ahmed Paşa
 5. Hurşid Ahmed Paşa
 6. Mehmed Emin Rauf Paşa
 7. Derviş Mehmed Paşa
 8. Seyyid Ali Paşa
 9. Benderli Ali Paşa
 10. Hacı Salih Paşa
 11. Hamdullah Paşa
 12. Ali Paşa
 13. Mehmed Said Galip Paşa
 14. Benderli Selim Sırrı Paşa
 15. İzzet Mehmed Paşa
 16. Reşid Mehmed Paşa
 17. Mehmed Emin Rauf Paşa

ABDÜLMECİD(1839-1861)

Uyarı:Abdülmecid, Abdülaziz ve V.Murat Tanzimat dönemi Padişahlarıdır. 1839-1876 Tarihleri arasına Tanzimat dönemi denilir.

 1. Koca Hüsrev Mehmed Paşa
 2. Mehmed Emin Rauf Paşa
 3. İzzet Mehmed Paşa
 4. İbrahim Sarım Paşa
 5. Mustafa Reşid Paşa
 6. Mehmed Emin Rauf Paşa
 7. Damad Mehmed Ali Paşa
 8. Mustafa Naili Paşa
 9. Mehmed Emin Ali Paşa
 10. Mehmed Ali Paşa
 11. Mehmed Emin Paşa
 12. Mehmed Rüştü Paşa

ABDÜLAZİZ(1861-1876)

 1. Mehmed Emin Paşa
 2. Ali Paşa
 3. Mehmed Fuad Paşa
 4. Yusuf Kamil Paşa
 5. Mütercim Rüştü Paşa
 6. Mehmed Emin Ali Paşa
 7. Mahmud Nedim Paşa
 8. Mithat Paşa
 9. Ahmed Esad Paşa
 10. Mehmed Rüşdü Paşa
 11. Hüseyin Avni Paşa
 12. Esad Paşa

II.ABDÜLHAMİD(1876-1809)

Uyarı: 2.Abdülhamid 1.ve 2. Meşrutiyet dönemi padişahıdır.

 1. Mithat Paşa (2. sadareti)
 2. İbrahim Edhem Paşa
 3. Ahmed Hamdi Paşa
 4. Ahmed Vefik Paşa
 5. Mehmed Sadık Paşa
 6. Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (5. ve son sadareti)
 7. Mehmed Esad Saffet Paşa
 8. Tunuslu Hayreddin Paşa
 9. Ahmed Arifi Paşa
 10. Küçük Mehmed Said Paşa (1. sadareti)
 11. Cenanizade Mehmed Kadri Paşa
 12. Küçük Mehmed Said Paşa (2. sadareti)
 13. Abdurrahman Nureddin Paşa (1. sadareti)
 14. Küçük Mehmed Said Paşa (3. sadareti)
 15. Ahmed Vefik Paşa
 16. Küçük Mehmed Said Paşa (4. sadareti)
 17. Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (1. sadareti)
 18. Kabaağaçlızade Ahmed Cevat Paşa
 19. Küçük Mehmed Said Paşa (5. sadareti)
 20. Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (2. sadareti)
 21. Halil Rıfat Paşa
 22. Küçük Mehmed Said Paşa (6. sadareti)
 23. Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa
 24. Küçük Mehmed Said Paşa (7. sadareti)
 25. Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa (3. ve son sadareti)
 26. Ahmed Tevfik Paşa (1. sadareti)

V.MEHMET REŞAT(1909-1918)

 1. Hüseyin Hilmi Paşa
 2. Hakkı Paşa
 3. Said Paşa
 4. Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 5. Kamil Paşa
 6. Mahmud Şevket Paşa
 7. Said Halim Paşa
 8. Talat Bey

VI.MEHMET VAHİDEDDİN(1918-1922)

Uyarı: 36. ve Son Osmanlı Padişahıdır.

 1. Talat Paşa
 2. Ahmed İzzet Paşa
 3. Tevfik Paşa
 4. Damat Ferid Paşa
 5. Ali Rıza Paşa
 6. Salih Paşa
 7. Damat Ferid Paşa

Tevfik Paşa(Son Osmanlı Sadrazamı)

2,167 total views, 3 views today